> 
 > 
 > 
Шахматка

Шахматка жилого комплекса ZATON 1,2

БС 1, под.1
Сдан
19
3
59.43 м2
8 094 366
2
Продано
3
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
18
3
Продано
2
Продано
3
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
17
3
Продано
2
Продано
3
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
16
3
Продано
2
Продано
3
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
15
3
Продано
2
Продано
3
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
14
3
Продано
2
Продано
3
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
13
3
Продано
2
Продано
3
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
12
3
Продано
2
Продано
3
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
11
3
Продано
2
Продано
3
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
10
3
Продано
2
Продано
3
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
9
3
Продано
2
Продано
3
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
8
3
Продано
2
Продано
3
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
7
3
Продано
2
Продано
3
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
6
3
Продано
2
Продано
3
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
5
3
Продано
2
Продано
3
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
4
3
Продано
2
Продано
3
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
3
3
Продано
2
Продано
3
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
2
3
Продано
2
Продано
3
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
1
Продано
Продано
Продано
Продано
Продано
Продано
Продано
Продано
Продано
Продано
Продано
Продано
Продано
Продано
Продано
Продано
Продано
Продано
Продано
Продано
Продано
Продано
Продано
Продано
Продано
Продано
Продано
БС 1, под.2
Сдан
19
3
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
2
44.93 м2
6 357 595
2
Продано
3
Продано
18
3
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
2
44.93 м2
7 817 820
2
Продано
3
Продано
17
3
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
3
Продано
16
3
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
3
Продано
15
3
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
3
Продано
14
3
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
3
Продано
13
3
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
3
Продано
12
3
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
3
Продано
11
3
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
3
Продано
10
3
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
3
Продано
9
3
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
3
Продано
8
3
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
3
Продано
7
3
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
3
Продано
6
3
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
3
Продано
5
3
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
3
Продано
4
3
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
3
Продано
3
3
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
3
Продано
2
3
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
3
Продано
1
Продано
Продано
Продано
Продано
Продано
Продано
Продано
Продано
Продано
Продано
Продано
Продано
Продано
Продано
Продано
Продано
Продано
Продано
Продано
Продано
Продано
Продано
Продано
Продано
Продано
Продано
Продано
Продано
Продано
БС 2, под. 1
Сдан
18
3
61.59 м2
7 975 905
3
61.59 м2
7 975 905
2
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
17
3
Продано
3
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
16
3
Продано
3
61.59 м2
7 914 315
2
Продано
2
44.92 м2
6 288 800
2
Продано
2
Продано
2
Продано
14
3
Продано
3
61.59 м2
7 815 771
2
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
13
3
61.59 м2
7 815 771
3
61.59 м2
7 815 771
2
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
12
3
Продано
3
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
11
3
Продано
3
61.59 м2
7 772 658
2
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
10
3
Продано
3
61.59 м2
7 772 658
2
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
9
3
Продано
3
61.59 м2
7 772 658
2
Продано
2
44.92 м2
6 185 484
2
Продано
2
Продано
2
Продано
8
3
Продано
3
61.59 м2
7 729 545
2
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
7
3
61.59 м2
7 729 545
3
61.59 м2
7 729 545
2
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
6
3
61.59 м2
7 729 545
3
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
5
3
Продано
3
61.59 м2
7 698 750
2
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
4
3
61.59 м2
7 698 750
3
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
3
3
61.59 м2
7 698 750
3
Продано
2
Продано
2
Бронь
2
44.91 м2
6 085 305
2
Продано
2
Продано
2
3
Продано
3
61.59 м2
7 667 955
2
Продано
2
Продано
2
44.91 м2
6 062 850
2
44.91 м2
6 152 670
2
Продано
1
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Бронь
БС 2, под.2
Сдан
19
3
59.5 м2
8 062 250
1
Продано
3
64.21 м2
8 700 455
2
Продано
5
105.75 м2
14 699 250
2
Продано
18
3
59.5 м2
7 705 250
1
Продано
3
64.21 м2
8 315 195
2
Продано
5
105.75 м2
13 641 750
2
Продано
17
3
Продано
1
Продано
3
64.21 м2
8 250 985
2
Продано
5
Продано
2
Продано
16
3
Продано
1
Продано
3
64.21 м2
8 250 985
2
Продано
5
105.75 м2
13 430 250
2
Продано
15
3
59.5 м2
7 645 750
1
Продано
3
64.21 м2
8 250 985
2
Продано
5
105.75 м2
13 324 500
2
Продано
14
3
Продано
1
Продано
3
64.21 м2
8 148 249
2
Продано
5
Резерв
2
Продано
13
3
Продано
1
Продано
3
64.21 м2
8 148 249
2
Продано
5
Резерв
2
Продано
12
3
59.5 м2
7 550 550
1
Продано
3
64.21 м2
8 148 249
2
Продано
5
Резерв
2
Продано
11
3
59.5 м2
7 508 900
1
Продано
3
Продано
2
Продано
5
Резерв
2
Продано
10
3
Продано
1
Продано
3
Бронь
2
Продано
5
Резерв
2
Продано
9
3
59.5 м2
7 508 900
1
Продано
3
Продано
2
Продано
5
Резерв
2
Продано
8
3
Продано
1
Продано
3
64.21 м2
8 058 355
2
Продано
5
Резерв
2
Продано
7
3
59.5 м2
7 467 250
1
Продано
3
64.21 м2
8 058 355
2
Продано
5
Резерв
2
Продано
6
3
Продано
1
Продано
3
64.21 м2
8 058 355
2
Продано
5
Резерв
2
Продано
5
3
Продано
1
Продано
3
Продано
2
Продано
5
Резерв
2
Продано
4
3
Продано
1
Продано
3
64.21 м2
8 026 250
2
Продано
5
Резерв
2
Продано
3
3
59.5 м2
7 437 500
1
Продано
3
64.21 м2
8 026 250
2
Продано
5
Резерв
2
Продано
2
3
Продано
1
Продано
1
Продано
2
44.68 м2
6 031 800
5
Резерв
2
Продано
1
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
1.8 м2
189 000
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
1.8 м2
189 000
0
Продано
0
1.81 м2
190 050
0
1.81 м2
190 050
0
2.61 м2
274 050
0
Продано
0
Продано
0
Продано
БС 3, под 1
Сдан
1
БС 3, под 2
Сдан
1
БС Секция 1
Сдан
19
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
18
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
17
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
16
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
15
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
13
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано