Шахматка жилого комплекса Союз Priority

БС 1.1
Сдан
9
5
Продано
2
Бронь
1
Продано
1
Продано
3
79.36 м2
12 366 826
1
Продано
8
2
Продано
2
Продано
1
40.04 м2
7 625 698
1
45.65 м2
8 692 765
1
37.42 м2
7 126 752
1
Продано
1
Продано
7
2
Продано
2
Продано
1
42.08 м2
7 928 839
1
Бронь
1
39.48 м2
7 478 380
1
Продано
1
Продано
6
2
Продано
2
Продано
1
40.02 м2
7 539 487
1
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
5
2
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
4
2
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
3
2
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
2
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
1
1
Продано
1
Продано
1
Бронь
БС 1.2
Сдан
9
4
Продано
3
Продано
2
Продано
8
1
Бронь
4
Продано
3
Продано
2
Продано
7
1
Бронь
2
62.45 м2
10 345 030
3
Продано
2
Продано
6
1
Продано
2
64.05 м2
10 479 989
3
Продано
2
Продано
5
1
Продано
2
Продано
3
Продано
2
Продано
4
1
Продано
2
Продано
3
Продано
2
Продано
3
1
Продано
2
Продано
3
Продано
2
Продано
2
2
66.37 м2
10 287 350
3
Продано
2
Продано
БС 1.3
Сдан
9
2
Бронь
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
8
2
Бронь
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
7
2
Бронь
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
6
2
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
5
2
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
4
2
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
3
2
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
2
2
Продано
1
Продано
2
Продано
БС 1.4
Сдан
9
4
Продано
1
Бронь
1
Продано
2
66.73 м2
10 849 830
8
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
70.04 м2
11 315 875
7
2
Бронь
1
Бронь
1
Бронь
2
Бронь
6
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
70 м2
11 235 210
5
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
4
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
3
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
2
2
Продано
1
Продано
2
Бронь
БС 3
Сдан
8
2
Продано
1
Продано
1
Продано
3
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
7
2
Продано
1
Продано
1
Продано
3
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Бронь
6
2
Продано
1
Продано
1
Продано
3
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
5
2
Продано
1
Продано
1
Продано
3
Продано
2
Продано
1
44.8 м2
7 952 000
1
44.8 м2
7 952 000
2
Продано
4
2
Продано
1
Продано
1
Продано
3
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
3
2
Продано
1
Продано
1
Продано
3
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
2
2
Продано
1
Продано
1
Продано
3
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
1
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
БС 2.2
Сдан
7
2
73.46 м2
11 349 716
3
Продано
2
61.89 м2
10 316 011
1
Продано
6
2
Продано
3
Продано
2
63.67 м2
10 475 116
1
46.72 м2
7 931 748
5
2
Бронь
3
Продано
2
Продано
1
Продано
4
2
Продано
3
Продано
2
Продано
1
Продано
3
2
Продано
3
Продано
2
Продано
1
Продано
2
2
Продано
3
Продано
2
65.96 м2
9 924 143
БС 2.3
Сдан
9
2
57.58 м2
9 247 751
1
Бронь
1
Бронь
1
Бронь
2
67.76 м2
10 679 450
8
2
57.62 м2
9 194 020
1
Бронь
1
Продано
1
Продано
2
Продано
7
2
Продано
1
Продано
1
Продано
1
29.08 м2
5 772 380
2
67.73 м2
10 466 451
6
2
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
5
2
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
4
2
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
3
2
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
2
2
Продано
1
Продано
2
73.1 м2
9 905 050
БС 2.4
Сдан
8
2
67.66 м2
10 526 745
1
43.8 м2
7 905 900
1
Продано
2
Продано
7
2
Продано
1
43.76 м2
7 854 920
1
Продано
2
61.42 м2
10 355 305
6
2
67.67 м2
10 421 180
1
Продано
1
Продано
2
Продано
5
2
Продано
1
41.59 м2
7 423 815
1
Продано
2
61.75 м2
10 223 515
4
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
3
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано