Шахматка жилого комплекса Союз Priority

БС 1.1
Сдан
9
5
Продано
2
Бронь
1
Продано
1
Продано
3
Продано
1
Продано
8
2
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
7
2
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
6
2
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
5
2
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
4
2
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
3
2
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
2
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
1
1
Продано
1
Продано
1
Продано
БС 1.2
Сдан
9
4
Продано
3
Продано
2
Продано
8
1
Бронь
4
Продано
3
Продано
2
Продано
7
1
Продано
2
Продано
3
Продано
2
Продано
6
1
Продано
2
Продано
3
Продано
2
Продано
5
1
Продано
2
Продано
3
Продано
2
Продано
4
1
Продано
2
Продано
3
Продано
2
Продано
3
1
Продано
2
Продано
3
Продано
2
Продано
2
2
66.37 м2
11 700 605
3
Продано
2
Продано
БС 1.3
Сдан
9
2
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
8
2
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
7
2
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
6
2
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
5
2
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
4
2
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
3
2
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
2
2
Продано
1
Продано
2
Продано
БС 1.4
Сдан
9
4
Продано
1
Бронь
1
Продано
2
Продано
8
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
7
2
Бронь
1
Бронь
1
Бронь
2
Бронь
6
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
5
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
4
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
3
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
2
2
Продано
1
Продано
2
Продано
БС 3
Сдан
9
2
Продано
1
Продано
1
Продано
3
Бронь
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
8
2
Продано
1
Продано
1
Продано
3
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
7
2
Продано
1
Продано
1
Продано
3
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
6
2
Продано
1
Продано
1
Продано
3
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
5
2
Продано
1
Продано
1
Продано
3
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
4
2
Продано
1
Продано
1
Продано
3
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
3
2
Продано
1
Продано
1
Продано
3
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
2
2
Продано
1
Продано
1
Продано
3
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
1
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
БС 2.1
Сдан
7
1
Бронь
1
Бронь
1
Бронь
1
Бронь
1
Бронь
2
Бронь
2
Бронь
4
1
Продано
1
Продано
1
Продано
1
42.49 м2
12 756 231
1
Продано
2
Продано
2
Продано
3
1
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
1
38.82 м2
11 689 904
2
63.53 м2
15 296 465
2
Продано
2
1
Продано
1
Продано
1
Продано
1
43.15 м2
12 865 701
1
Продано
2
63.76 м2
15 235 061
2
Продано
1
1
Продано
1
Продано
БС 2.2
Сдан
9
2
Продано
3
Продано
4
114.61 м2
20 267 955
8
2
71.65 м2
15 990 542
3
Продано
2
63.72 м2
14 349 800
1
Продано
7
2
73.46 м2
14 802 190
3
Продано
2
61.89 м2
13 770 680
1
Продано
6
2
Продано
3
Продано
2
63.67 м2
14 020 700
1
Продано
5
2
Продано
3
Продано
2
Продано
1
Продано
4
2
Продано
3
Продано
2
Продано
1
Продано
3
2
Продано
3
Продано
2
Продано
1
Продано
2
2
Продано
3
Продано
2
Продано
БС 2.3
Сдан
9
2
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
8
2
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
7
2
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
6
2
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
5
2
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
4
2
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
3
2
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
2
2
Продано
1
Продано
2
73.1 м2
12 017 050
БС 2.4
Сдан
9
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
61.48 м2
12 054 540
8
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
7
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
6
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
5
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
61.75 м2
11 795 875
4
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
3
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
2
2
Продано
1
Продано
2
Продано
БС 4.1
Сдан
7
4
Продано
1
41.5 м2
9 219 750
1
43.08 м2
9 546 020
1
39.31 м2
8 767 516
1
Продано
1
Продано
6
2
Продано
2
Продано
1
39.34 м2
8 734 370
1
45.26 м2
9 950 930
1
Продано
1
Продано
1
Продано
5
2
66.7 м2
13 222 950
2
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
4
2
Продано
2
Продано
1
Продано
1
43.14 м2
9 428 750
1
Продано
1
Продано
1
Продано
3
2
66.72 м2
12 826 400
2
Продано
1
Продано
1
43.28 м2
9 327 640
1
Продано
1
Продано
1
Продано
1
1
Продано
1
Продано
БС 4.2
Сдан
7
3
Продано
3
Продано
1
45.81 м2
9 101 945
2
61.37 м2
11 972 765
6
3
Продано
3
112.78 м2
18 074 510
1
Продано
2
Продано
5
3
Продано
3
112.88 м2
17 977 080
1
Продано
2
Продано
4
3
Продано
3
113.66 м2
17 869 490
1
Продано
2
Продано
3
3
Продано
3
Продано
1
46.22 м2
8 992 710
2
65.37 м2
12 449 285