> 
 > 
 > 
Шахматка

Шахматка жилого комплекса ZENITH

БС 1 - дом сдан
Сдан
13
2
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
12
2
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
11
2
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
10
2
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
9
2
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
8
2
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
7
2
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
6
2
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
5
2
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
4
2
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
3
2
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
2
2
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
1
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
БС 2, под. 2 - дом сдан
Сдан
13
3
Продано
2
Продано
2
Продано
1
Продано
12
3
Продано
2
Продано
2
Продано
1
Продано
11
3
Продано
2
Продано
2
Продано
1
Продано
10
3
Продано
2
Продано
2
Продано
1
Продано
9
3
Продано
2
Продано
2
Продано
1
Продано
8
3
Продано
2
Продано
2
Продано
1
Продано
7
3
Продано
2
Продано
2
Продано
1
Продано
6
3
Продано
2
Продано
2
Продано
1
Продано
5
3
Продано
2
Продано
2
Продано
1
Продано
4
3
Продано
2
Продано
2
Продано
1
Продано
3
3
Продано
2
Продано
2
Продано
1
Продано
2
3
Продано
2
Продано
2
Продано
1
Продано
1
3
Продано
2
Продано
3
Продано
БС 2, под. 1 - дом сдан
Сдан
13
3
Продано
2
Продано
2
Продано
3
Продано
12
3
Продано
2
Продано
2
Продано
3
Продано
11
3
Продано
2
Продано
2
Продано
3
Продано
10
3
Продано
2
Продано
2
Продано
3
Продано
9
3
Продано
2
Продано
2
Продано
3
Продано
8
3
Продано
2
Продано
2
Продано
3
Продано
7
3
Продано
2
Продано
2
Продано
3
Продано
6
3
Продано
2
Продано
2
Продано
3
Продано
5
3
Продано
2
Продано
2
Продано
3
Продано
4
3
Продано
2
Продано
2
Продано
3
Продано
3
3
Продано
2
Продано
2
Продано
3
Продано
2
3
Продано
2
Продано
2
Продано
3
Продано
1
2
Продано
2
Продано
3
Продано
БС 3 - дом сдан
Сдан
13
2
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
12
2
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
11
2
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
10
2
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
9
2
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
8
2
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
7
2
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
6
2
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
5
2
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
4
2
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
3
2
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
2
2
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
1
2
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
БС 2.1- вторая очередь
Сдан
13
1
Продано
1
37.11 м2
5 380 950
1
Продано
2
52.61 м2
7 628 450
1
Продано
1
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
12
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
11
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
10
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
9
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
8
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
7
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
6
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
5
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
4
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
3
1
37.74 м2
5 472 300
1
Продано
1
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
1
39.6 м2
5 742 000
1
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
1
Продано
1
37.57 м2
5 447 650
1
38.29 м2
5 552 050
1
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
БС 2.2 - вторая очередь
Сдан
13
1
Продано
4
Продано
1
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
12
1
Продано
4
Продано
1
Продано
2
55.22 м2
8 006 900
2
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
11
1
Продано
4
Продано
1
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
10
1
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
9
1
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
8
1
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
7
1
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
6
1
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
5
1
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
4
1
Продано
2
Бронь
1
Продано
1
Продано
2
55.03 м2
7 979 350
2
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
3
1
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
1
Продано
1
37.85 м2
5 488 250
2
1
39.62 м2
5 744 900
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
2
Продано
2
Продано
1
Продано
1
38.51 м2
5 583 950
1
0
Продано
0
Продано
0
Продано
0
Продано
БС 3.3
Сдан
13
2
Бронь
1
Бронь
1
Бронь
1
Бронь
2
Бронь
1
Бронь
12
2
Бронь
1
Бронь
1
Бронь
1
Бронь
2
Бронь
1
Бронь
11
2
Бронь
1
Бронь
1
Бронь
1
Бронь
2
Бронь
1
Бронь
10
2
Бронь
1
Бронь
1
Бронь
1
Бронь
2
Бронь
1
Бронь
9
2
Бронь
1
Бронь
1
Бронь
1
Бронь
2
Бронь
1
Бронь
8
2
Бронь
1
Бронь
1
Бронь
1
Бронь
2
Бронь
1
Бронь
7
2
Бронь
1
Бронь
1
Бронь
1
Бронь
2
Бронь
1
Бронь
6
2
Бронь
1
Бронь
1
Бронь
1
Бронь
2
Бронь
1
Бронь
5
2
Бронь
1
Бронь
1
Бронь
1
Бронь
2
Бронь
1
Бронь
4
2
Бронь
1
Бронь
1
Бронь
1
Бронь
2
Бронь
1
Бронь
3
2
Бронь
1
Бронь
1
Бронь
1
Бронь
2
Бронь
1
Бронь
2
2
Бронь
1
Бронь
1
Бронь
1
Бронь
2
Бронь
1
Бронь
1
1
Бронь
1
Бронь
1
Бронь
2
Бронь
1
Бронь
БС 3.4
Сдан
13
1
Бронь
2
Бронь
1
Бронь
1
Бронь
1
Бронь
2
Бронь
12
1
Бронь
2
Бронь
1
Бронь
1
Бронь
1
Бронь
2
Бронь
11
1
Бронь
2
Бронь
1
Бронь
1
Бронь
1
Бронь
2
Бронь
10
1
Бронь
2
Бронь
1
Бронь
1
Бронь
1
Бронь
2
Бронь
9
1
Бронь
2
Бронь
1
Бронь
1
Бронь
1
Бронь
2
Бронь
8
1
Бронь
2
Бронь
1
Бронь
1
Бронь
1
Бронь
2
Бронь
7
1
Бронь
2
Бронь
1
Бронь
1
Бронь
1
Бронь
2
Бронь
6
1
Бронь
2
Бронь
1
Бронь
1
Бронь
1
Бронь
2
Бронь
5
1
Бронь
2
Бронь
1
Бронь
1
Бронь
1
Бронь
2
Бронь
4
1
Бронь
2
Бронь
1
Бронь
1
Бронь
1
Бронь
2
Бронь
3
1
Бронь
2
Бронь
1
Бронь
1
Бронь
1
Бронь
2
Бронь
2
1
Бронь
2
Бронь
1
Бронь
1
Бронь
1
Бронь
2
Бронь
1
1
Бронь
1
Бронь