Шахматка жилого комплекса Сити Парк

БС 1
Сдан
15
1
Продано
3
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
2
Продано
14
1
Продано
3
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
2
Продано
13
1
Продано
3
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
2
Продано
12
1
Продано
3
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
2
Продано
11
1
Продано
3
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
2
Продано
10
1
Продано
3
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
2
Продано
9
1
Продано
3
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
2
Продано
8
1
Продано
3
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
2
Продано
7
1
Продано
3
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
2
Продано
6
1
Продано
3
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
2
Продано
5
1
Продано
3
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
2
Продано
4
1
Продано
3
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
2
Продано
3
1
Продано
3
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
2
Продано
2
1
Продано
1
Продано
2
Продано
2
Продано
3
Продано
1
Продано
1
Продано
БС 2
Сдан
15
1
Продано
3
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
2
Продано
14
1
Продано
3
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
2
Продано
13
1
Продано
3
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
2
Продано
12
1
Продано
3
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
2
Продано
11
1
Продано
3
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
2
Продано
10
1
Продано
3
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
2
Продано
9
1
Продано
3
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
2
Продано
8
1
Продано
3
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
2
Продано
7
1
Продано
3
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
2
Продано
6
1
Продано
3
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
2
Продано
5
1
Продано
3
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
2
Продано
4
1
Продано
3
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
2
Продано
3
1
Продано
3
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
2
Продано
2
1
Продано
3
Продано
1
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
2
Продано
БС 3.1
Сдан
10
3
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
9
3
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
8
3
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
7
3
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
6
3
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
5
3
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
4
3
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
3
3
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
2
3
Продано
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
БС 3.2
Сдан
10
3
Продано
2
Продано
2
Продано
3
Продано
9
3
Продано
2
Продано
2
Продано
3
Продано
8
3
Продано
2
Продано
2
Продано
3
Продано
7
3
Продано
2
Продано
2
Продано
3
Продано
6
3
Продано
2
Продано
2
Продано
3
Продано
5
3
Продано
2
Продано
2
Продано
3
Продано
4
3
Продано
2
Продано
2
Продано
3
Продано
3
3
Продано
2
Продано
2
Продано
3
Продано
2
3
Продано
2
Продано
2
Продано
3
Продано
БС 3.3
Сдан
10
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
3
Продано
9
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
3
Продано
8
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
3
Продано
7
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
3
Продано
6
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
3
Продано
5
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
3
Продано
4
1
Продано
1
Продано
2
Продано
2
Продано
3
Продано
3
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
3
Продано
2
2
Продано
1
Продано
1
Продано
2
Продано
3
Продано